Formålsparagraf og optagelseskriterier
Foreningens primære formål er at fastholde netværk med tidligere kollegaer fra NKT Elektronik (NKT E, DSC Communications, Alcatel & Tellabs), samt professionel erfaringsudveksling.
Som medlemmer af foreningen kan optages tidligere ansatte i NKT Elektronik (her defineret som NKT Elektronik / DSC Communications / ALCATEL & TELLABS). Foreningen kan dog maksimalt have 100 medlemmer. Der er på nuværende tidspunkt 96 medlemmer optaget i foreningen.

Nye medlemmer indstilles til medlemskab af et eksisterende medlem. Indstillingen vil blive behandlet af  bestyrelsen.

For medlemskab betales et af generalforsamlingen vedtaget årligt kontingent. P.t. kr. 200 årligt. Nye medlemmer betaler dog altid kr. 400 for første år.
For yderligere information om foreningens virke kan du kontakte formanden Niels Buus.